Řešení problému s DPF filtrem

Čistěním DPF zachránime až 98% filtrů

Když se na přístrojové desce rozsvítí oranžová kontrolka DPF filtru, je to pro nás mnohdy více než překvapivé – prodejci vozů nám přece slibují, že filtry pevných částic (DPF filtry) našich vozidel se samy regenerují a nevyžadují žádnou údržbu. A skutečně tomu tak je, motor obvykle bez povšimnutí řidičů - v závislosti na modelu a výrobci - každých několik set kilometrů zahájí tzv. regeneraci filtru. Během tohoto procesu jsou usazeniny sazí spalovány při vysokých teplotách výfukových plynů a filtr je opět volný. Celý proces má jedno velké ALE: při krátkých cestách není dosaženo dostačující teploty motoru potřebné k dokončení tohoto procesu. Filtr se postupně zanáší a pokud v dostatečné blízké době a díky delší trase neproběhne regenerace, filtr je plně usazen.

Problémem tedy je, že při spalování se vždy vytváří malé množství popela, ten nemůže být během jízdy spálen nebo jinak vyjmut z filtru. Tak se hromadí v kanálech uzavřeného filtračního systémů a pomalu jej ucpává.

„Pravidlem je, že asi šest gramů popela vznikne při spalování 1000 litrů nafty,“ vypočítává ředitel společnosti BESKYD servis. „Pokud se saze hromadí, řidič je pak opakovaně vyzván řídící jednotkou vozu, aby opakoval jeho nucenou regeneraci. Ale v určitém okamžiku filtr dosáhne své meze zatížení. Zkušenosti ukázaly, že tento okamžik přichází mezi 120.000 až 200.000 najetými kilometry. Vyjímkou ale není, když se to přihodí dříve – vždy záleží na způsobu užívání vozu.“

Možné následky jsou takové, že protitlak ve výfukové soustavě se zvýší, a to má za následek vyšší spotřebu paliva a snížení výkonu. V nejhorším případě hrozí i poškození drahého turbodmychadla nebo samotného motoru. Aby se tomu zabránilo, elektronika motoru preventivně přepne na nouzový program.

„Výlet do dílny je již tedy nevyhnutelný. Výrobci doporučují vyměnit znečištěný filtr za nový. Vzhledem k cenám nových kusů DPF filtrů, které se šplhají až na hodnotu 60 000 Kč může být „diagnóza výměny“ pro majitele vozu velmi šokující zprávou.

diagnostika čištění filtru pevných částic Brno
čištěné DPF po celé ČR

Výměna ale naštěstí není jediným řešením.
Jednotliví odborníci na čištění vyvinuli různé certifikované postupy.

První je majiteli vozu nabízen jako krok č. 1 - pomocí diagnostického softwaru v servisu je spuštěna nucená regenerace. Jde o metodu kontrolovatelnou, ale metoda ne vždy může být provedena kvůli přílišnému zanesení filtru nebo jiné závadě na motoru. Někdy se problém regenerací nevyřeší, jelikož filtr zůstane zanesen popílkem, který je druhotným produktem spalování.

Další možností je přidání aditiv do paliva nebo výfukového systému. Ta zvýší teplotu spalování a mají pročistit DPF filtr – metoda nejlevnější ale také nejméně účinná, jelikož zbytky nejsou skutečně vyloučeny a zůstávají dále v soustavě.

Účinnější metody probíhají ve stavu, kdy je filtr vyjmut ven z auta. Jednou z nich je čištění v ultrasonické nádrži naplněné vodou. Filtr je ponořen do vody o vysoké teplotě a tlaku, ultrasonické vlny způsobují implozi mikrobublin, které zapříčiňují odlučování pevných částic z filtru. Výhodou této metody je hloubkové čištění všech komor filtru, nevýhodami naopak nízká efektivita při vysoce znečištěném filtru a riziko mechanického poškození filtru z důvodu vibrací. V neposlední řadě pak je problémem to, že filtr není dokonale vysušen a hrozí poškození soustavy z důvodu vlhkosti.

Filtr pevných částic je možné vyčistit i vypalováním. Tato metoda však znamená, že filtr musí být rozřezán a vložen do pece, kde se při teplotě 600°C až 700°C vypalují karbonové usazeniny. Při této metodě dochází k odstranění naprosté většiny pevných částic. Má však také své nevýhody – mechanický zásah a také riziko, že může dojít k roztátí vzácných kovů ve filtru.

„Existuje metoda, která je šetrná, funkční a garantovaná - na vyčištěný filtr poskytujeme záruku 100 tisíc kilometrů nebo jeden rok . Touto metodou je obvykle možné vyčistit DPF od usazenin a oleje až na 98 procent. Hlavní je také to, že do filtru neřežeme.“ dodává pan Kubík, který se metodami čištění zabývá již několik let a sám ji aktivně a provozuje viz www.cistyfiltr.cz.

V procesu čištění se využívá kapaliny, ta se vyplaví proti směru proudění na výstupní straně filtru. Různé tlakové stupně a vícenásobné změny průtoku rozpouštějí částice popílku a sazí uložené ve filtru a dopravují je ven z filtračního kanálu. Na závěr se filtr vysuší horkých vzduchem. Jak tyto komplikované postupy a techniky pracují přesně, poskytovatel neprozrazuje - obchodní tajemství! Co ale striktně vylučuje, je používání agresivních chemikálií při čištění: „Agresivní chemie může poškodit keramické jádro poleptáním. Úsady se dají vyčistit i jinak – ekologicky a neinvazivně.“

diagnostika zanesení DPF filtru

Závěrem pan Kubík dodává již jen doporučení. „Vyvarujte se neodborného čištění nebo nákupu filtru z druhovýroby. Jejich efektivita je stejně tak nízká, jako jejich cena. Váš vůz vyžaduje stejnou péči jako Vy sami a tu se snažíme Vám poskytnout maximálním možným způsobem.“

Proces čištění DPF filtru

Publikováno: 3.1.2019 Napsal: Jakub Werner